Transformace penzijních fondů

Transformace penzijních fondů umožní těm účastníkům, kteří chtějí být při svém spoření odvážnější, aby začali spořit v dynamičtějším fondu. Neznamená to ale, že musí povinně přejít všichni. Opatrnější klienti mohou zůstat u spoření podle starých pravidel. Do názvu jejich fondu přibude slovíčko „transformovaný“ a změní se výše státního příspěvku.

Vedle transformovaného fondu bude každá penzijní společnost obhospodařovat ještě celou řadu účastnických fondů s různou investiční strategií. Tím vznikne takzvaný III. pilíř důchodové reformy – doplňkové penzijní spoření. Ve 3. pilíři bude celá řada různých fondů a účastník si bude moci zvolit ten, kterému bude věřit, že mu v budoucnu přinese nejvyšší zhodnocení.

Celý článek

Penzijní reforma

Úkolem státu je zajistit svým občanům důstojné a přiměřeně zabezpečené stáří. Současný průběžný model ale tuto jistotu budoucím penzistům již není schopen zajistit.

Důvodem nutnosti změny je především stále se zvyšující průměrný věk dožití. To je obecně pozitivní jev. Na druhou stranu ale prodlužuje dobu, po kterou je senior závislý na starobním důchodu a zároveň se zvyšuje i celkový počet seniorů. Za pár let tak nastane situace, kdy na jednoho důchodce bude vycházet jeden ekonomicky aktivní občan. Neustále se tak snižuje počet těch, kteří mohou na důchodce přispívat. Je proto logické, že úměrně se zvyšujícím věkem dožití se bude zvyšovat i věková hranice odchodu do důchodu.

Celý článek